Nghiệm thu và bàn giao Hệ thống điều hòa công nghiệp, Hệ thống cứu hỏa báo cháy – Tổ máy 330kw

Trong năm 2019, Công ty TNHH KD Việt Nam rất vinh dự được chủ đầu tư Công ty Nhiệt điện Uông Bí – CN Tổng Công ty phát điện 1 lựa chọn là nhà thầu thực hiện 2 gói đại tu: Gói 26: Đại tu Hệ thống điều hòa công nghiệp và Gói 31: Đại tu Hệ thống cứu hỏa báo cháy – Tổ máy 330MW nhằm đảm bảo tính ổn định và an toàn trong công tác vận hành, nâng cao hiệu suất làm việc…

Công tác đại tu sửa chữa 2 gói thầu gặp rất nhiều khó khăn, mặt bằng thi công chật hẹp, vị trí làm việc chèo leo nguy hiểm đan xen và tiến độ chỉ với 55 ngày. Việc đại tu, sửa chữa rất phức tạp đòi hỏi cán bộ kỹ thuật và anh em công nhân ngoài tính kiên nhẫn, tỷ mỉ phải có lòng đam mê, tính kỳ luật và nhất là phải có chuyên môn. Với tinh thần trách nhiệm cao và lòng nhiệt tình, không quản nắng mưa mệt nhọc, cùng chạy đua với thời gian công trình của anh em cùng với sự lãnh đạo điều hảnh của ban lãnh đạo Công ty đã hoàn thành đúng tiến độ đề ra.

Dưới đây là một số hình ảnh ảnh nghiệm thu dưới dự án:

Việc ký kết và thực hiện hợp đồng với chủ đầu tư Công ty Nhiệt điện Uông Bí – CN Tổng Công ty phát điện 1, chúng tôi khẳng định độ tin tưởng, năng lực của mình trong lĩnh vực sửa chữa, bảo dưỡng các nhà máy công nghiệp lớn tại Việt Nam.