Nghiệm thu PCCC và bàn giao dự án Golden Park

Đây là dự án thứ 8 mà công ty KD Việt Nam được nghiệm thu Phòng cháy chữa cháy năm 2019. Công ty TNHH KD Việt Nam đã hoàn thành nghiệm thu PCCC vào thứ 3 ngày 29/10/2019 tại dự án Golden Park – Quế võ – Bắc Ninh và đã bàn giao và đưa vào sử dụng áp ứng được tiến độ Chủ Đầu Tư đưa ra dưới sự giám sát của các cán bộ chức năng của tỉnh Bắc Ninh; các cán bộ, kỹ sư, công nhân của Nhà thầu KD việt Nam cùng đại diện bên Chủ Đầu Tư và Tổng thầu Công ty TNHH Xây dựng Hoa Việt
Dưới đây là một số hình ảnh trong quá trình nghiệm thu PCCC