Hệ thống Điện năng lượng mặt trời

Thực hiện chủ trương của Chính Phủ về việc khuyến khích sử dụng Năng lượng tái tạo, Công ty KD Việt Nam quyết định đầu tư để sử dụng 100% công suất sử dụng bằng hệ thống Điện năng lượng mặt trời.
Dưới đây là một số hình ảnh về hệ thống Điện năng lượng mặt trời của công ty KD Việt Nam

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *