Dự án “Thi công lắp đặt hệ thống cơ điện, phòng máy phát điện và phòng kiểm tra nhà xưởng 11, KCN Vân Trung, Bắc Giang”

Từ ngày 03/01/2016, KD bắt đầu triển khai dự án “Thi công lắp đăt hệ thống cơ điện, phòng máy phát điện và phòng kiểm tra nhà xưởng 11, KCN Vân Trung, Bắc Giang” – Chủ đầu tư là Tập đoàn Foxconn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *