Dịch vụ & Bảo dưỡng

Bảo dưỡng định kỳ

Định kì chúng tôi sửa chữa cho các trường hợp:
Kiểm tra
Thử nghiệm
Bôi trơn
Vệ sinh
Thay thế
Sửa chữa lớn

Bảo dưỡng phòng ngừa

Trong trường hợp có yêu cầu phát sinh, bảo dưỡng đột xuất sẽ được tiến hành

Bảo trì khắc phục hậu quả

Áp dụng đối với những sai hỏng thiết bị đòi hòi sửa chữa khẩn cấp